Tổ chức khóa học an toàn lao động cho cán bộ CNV công ty Khóa Huy Hoàng

20.05.2016
Thực hiện kế hoạch về huấn luyện vệ sinh an toàn lao động hàng năm cho người lao động ngày, sáng ngày 15/5/2016, Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng đã phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức  lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2016.
Thực hiện kế hoạch về huấn luyện vệ sinh an toàn lao động hàng năm cho người lao động, sáng ngày 15/5/2016, Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng đã phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức  lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2016 cho cán bộ, công nhân viên của công ty.

Tổ chức khóa học an toàn lao động cho cán bộ CNV công ty khóa Huy Hoàng
Tổ chức khóa học an toàn lao động cho cán bộ CNV công ty khóa Huy Hoàng

Qua lớp học, các học viên được cập nhật những thông tin chính sách chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động của nhà nước; công tác tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; nhận biết một số yếu tố nguy hiểm, nguyên nhân và biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức khóa học an toàn lao động cho cán bộ CNV công ty khóa Huy Hoàng
Tổ chức khóa học an toàn lao động cho cán bộ CNV công ty khóa Huy Hoàng

Đặc biệt đối với người lao động trực tiếp, lớp học còn cung cấp những thông tin quan trọng, chi tiết hơn về quy định an toàn lao động đối với những công việc cụ thể để công nhân viên có nhận thức đúng đắn và hành động phù hợp để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe con người và tài sản của Công ty.

Tổ chức khóa học an toàn lao động cho cán bộ CNV công ty khóa Huy Hoàng

0
Chat Zalo