Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 03 - 2020

28.02.2020
Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11

06.11.2019
Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10-2019

22.10.2019
Tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

09.10.2018
Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lái xe

09.10.2017
Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển công nhân

04.08.2017
Tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng tháng 5/2017

11.05.2017

    0
    Chat Zalo