Sơ đồ tổ chức công ty
TNHH KHóa Huy Hoàng

 • Chủ tịch hội đồng thành viên
  • Tổng giám đốc
   • Giám đốc kinh doanh
    • Trưởng phòng Bán hàng Nội địa
     • Phó phòng bán hàng đại lý
      • Nhân viên
      • Phó phòng bán hàng công trình
       • Nhân viên
       • Nhân viên bán hàng Online
       • Trưởng phòng bán hàng Xuất khẩu
        • Nhân viên
        • Trưởng phòng hỗ trợ bán hàng
         • Nhân viên
         • Trưởng phòng Marketing
          • Nhân viên phát triển thương hiệu
           • Nhân viên phát triển thị trường
           • Trưởng phòng vận chuyển
            • Nhân viên
            • Trưởng ban giám sát thị trường
             • Cán bộ giám sát thị trường
            • Giám đốc sản xuất
             • Phó Giám đốc Sản xuất Nhà máy 1
              • Quản đốc
               • Công nhân
              • Phó Giám đốc Sản xuất Nhà máy 2
               • Quản đốc
                • Công nhân
               • Phó Giám đốc Kỹ Thuật
                • Trưởng phòng kỹ thuật thiết kế
                 • Nhân viên
                 • Quản đốc phân xưởng khuôn mẫu
                  • Nhân viên
                  • Trưởng phòng kỹ thuật cơ điện
                   • Nhân viên
                   • Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất
                    • Nhân viên
                    • Trưởng phòng quản lý chất lượng
                     • Nhân viên
                     • Trưởng phòng chăm sóc khách hàng và phát triển sản phẩm
                      • Nhân viên
                      • Trưởng phòng hệ thống phụ trợ & xây dựng cơ bản
                       • Nhân viên
                     • Giám đốc hành chính - Tổng hợp
                      • Trưởng phòng hành chính nhân sự
                       • Nhân viên
                        • Tổ trưởng tạp vụ
                         • Nhân viên
                         • Bếp
                          • Đơn vị cung cấp dịch vụ bếp
                         • Trưởng phòng kế toán
                          • Phó phòng kế toán
                           • Nhân viên
                           • Thủ kho thành phẩm, bán thành phẩm
                            • Nhân viên
                           • Trưởng phòng kế hoạch vật tư
                            • Nhân viên
                             • Thủ kho vật tư
                              • Nhân viên
                             • Trưởng phòng Công nghệ thông tin
                              • Nhân viên
                             • Ban ISO - 5S
                              • Trưởng ban
                               • Phó ban
                                • Cán bộ kiêm nhiệm
                                 • Trưởng khối kinh doanh
                                  • Trưởng khối sản xuất
                                   • Trưởng khối hành chính tổng hợp
                                   • Cán bộ chuyên trách
                                    • Cán bộ kiểm soát
                                     • Bộ phận bảo vệ
                                   • Phó ban
                                    • Cán bộ kiêm nhiệm
                                     • Trưởng khối kinh doanh
                                      • Trưởng khối sản xuất
                                       • Trưởng khối hành chính tổng hợp
                                       • Cán bộ chuyên trách
                                        • Cán bộ kiểm soát
                                         • Bộ phận bảo vệ

                                     • Ban dự án
                                      • Dự án

                                    0
                                    Chat Zalo