Những hình ảnh siêu hài từ khóa cửa

16.06.2015
 Từ những sáng chế siêu độc đáo từ khóa cửa, đến những hình ảnh bảo vệ tài sản mà khiến trộm cũng phải bật cười.
Từ những sáng chế siêu độc đáo từ khóa cửa, đến những hình ảnh bảo vệ tài sản mà khiến trộm cũng phải bật cười.
Bánh ơi ở lại xe đi nhé
Bánh ơi ở lại xe đi nhé

Khóa thế này thì an toàn tuyệt đối
Khóa thế này thì an toàn tuyệt đối

Khóa kiểu mới chăng
Khóa kiểu mới chăng

Khóa vậy cho chắc ăn
Khóa vậy mới chắc ăn

Công dụng làm đẹp từ khóa cửa
Công dụng làm đẹp từ khóa cửa
Khóa xe thế này trộm cũng phải bật cườii
Khóa xe thế này trộm cũng phải lắc đầu thán phục
Đôi dép gia truyền phải khóa cẩn thận
Đôi dép gia truyền phải khóa cẩn thận

Một cách rất hay để chống làm rơi chìa khóa
Một cách rất hay để chống làm rơi chìa khóa

Khóa xe kiểu này trộm cũng phải bó tay
Khóa xe kiểu này trộm cũng phải bó tay

0
Chat Zalo